Styret i Oslo Børs VPS Holding ASA

 

Catharina E. Hellerud (født 1968), styreleder

Catharina E. Hellerud ble valgt inn i styret i Oslo Børs VPS Holding i 2016, og ble valgt til styreleder i 2017. Hun er konserndirektør Analyse, Produkt og Pris i Gjensidige og styreleder i Gjensidige Pensjonsforsikring AS. Hun har tidligere vært finansdirektør i Gjensidige og har også hatt ansvaret for strategi, oppkjøp og transaksjoner i samme konsern. Hellerud begynte i Gjensidige i 2007 som IR-direktør. Hun har tidligere blant annet vært ansatt ved Oslo Børs og arbeidet som revisor i Ernst & Young. Hellerud er statsautorisert revisor fra NHH og siviløkonom fra Handelshøyskolen BI.

Ottar Ertzeid (født 1965)

Ottar Ertzeid har vært medlem av styret i Oslo Børs VPS Holding siden 2009. Han var styremedlem i Oslo Børs og Oslo Børs Holding i perioden 2002 til 2007, og var medlem av Oslo Børs VPS Holding ASAs valgkomité i 2007 - 2009. Ertzeid er konserndirektør DNB Markets og er utdannet siviløkonom ved BI. Ertzeid har tidligere vært leder og nestleder for DNB Markets og hatt ulike stillinger innenfor valuta- og kapitalmarkedsområdet i DNB. Han har også vært økonomi- og finansdirektør i DNB Boligkreditt og finanssjef i Realkreditt.

Øyvind G. Schanke (født 1968)

Øyvind G. Schanke har vært medlem av styret i Oslo Børs VPS Holding siden mai 2017. Schanke er investor og har en MBA i Finans fra NHH. Schanke er tidligere administrerende direktør i SKAGEN Fondene, før dette var han i Norges Bank Investment Management (NBIM) i over 15 år, der han de siste årene var Investeringsdirektør for Markedseksponering, stasjonert i London. Før dette hadde han det globale ansvaret for aksjehandel i fondet. Schanke satt i styret i Oslo Børs i perioden 2013-2015. Han er også styremedlem i Verdipapirfondenes Forening (VFF).

 

Silvija Seres (født 1970)

Silvija Seres ble valgt inn i styret i Oslo Børs VPS Holding i 2017. Hun er forsker og matematiker med stor interesse for gründerskap og nytenking i forretningslivet og samfunnet. Hun har tidligere vært leder i Microsoft og i Fast Search & Transfer, og jobber nå som aktiv investor i flere teknologiselskaper. Silvija er styremedlem i blant annet Nordea og NRK, og er også President i Polyteknisk Forening. Hun er utdannet MSc Computer Science fra Universitetet i Oslo, MBA fra INSEAD og PhD Mathematical Sciences fra Oxford University.

Roy Myklebust (født 1969)

Roy Myklebust har vært medlem av styret i Oslo Børs VPS Holding siden oktober 2016. Han er investor og selvstendig rådgiver. Han var inntil 2015 corporate finance partner i ABG Sundal Collier. Myklebust begynte i ABG Sundal Collier i 1992. Han er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole i Bergen.

 

Thomas B. Skjønhaug (født 1972), ansatterepresentant Oslo Børs

Thomas B. Skjønhaug ble valgt som ansatterepresentant til styret i Oslo Børs VPS Holding i 2016. Han ble ansatt på Oslo Børs i 2011 og har siden det jobbet som leder for Driftsenteret på IT-seksjonen. Før Oslo Børs jobbet Thomas 12 år i tilsvarende stilling i StockPoint Nordic, hvor han hadde ansvar for IT infrastruktur. StockPoint Nordic leverte aksjeportalene til mange av Norges ledende banker og meglerhus.

Stina Hauknes (født 1972), ansatterepresentant VPS

Stina Hauknes (født 1972) ble valgt som ansatterepresentant til styret i Oslo Børs VPS i 2018. Hun er faglig ansvarlig for testledelse i VPS og har vært ansatt siden 2014.
Stina er uteksaminert siviløkonom fra Handelshøgskolen ved Nord Universitet (1996) og er sertifisert innen testledelse, prosjektledelse og scrum.Hun har lang erfaring som deltaker i IT prosjekter som utvikler, analytiker, prosjektleder og testleder fra henholdsvis Cinet, If, KLP og VPS.

 

Ansattes vararepresentanter

Ingvild Resaland (født 1979), ansatterepresentant Oslo Børs

Ingvild Resaland ble valgt til ansattes vararepresentant til styret i Oslo Børs VPS Holding i 2016. Hun er markedssjef i annenhåndsmarkedet på Oslo Børs og har kundeansvar for medlemmer og investorer. Ingvild har bred erfaring fra børsens forretningsområder etter 14 år med roller innenfor både markedsdata, notering og handel. Hun har økonomiutdannelse fra Handelshøyskolen BI.  

Morten Nordby (født 1959), ansatterepresentant VPS 

Morten Nordby ble valgt som ansattes vararepresentant til styret i Oslo Børs VPS Holding i 2014. Han er produktutvikler i VPS Avregning og Oppgjør. Ansatt i VPS siden 1985, og har vært ansvarlig for utviklingen av VPS’ oppgjørsmiljø og ISO 15022-grensesnitt. Nordby var ansatterepresentant i styret i VPS Holding ASA fra 2005 til 2007, og ansatterepresentant i styret i Oslo Børs VPS Holding fra 2007 til 2014.

 

Opsjoner

Ingen av styrets medlemmer har opsjoner i Oslo Børs VPS Holding ASA eller i noen av datterselskapene. 

Kontakt oss

Geir Heggem

Geir Heggem

Økonomidirektør konsern og IR
+47 22 34 17 22
+47 95 23 88 11