Aksjeopplysninger

Aksjekapital

Aksjekapital i selskapet Oslo Børs VPS Holding ASA er NOK 86 008 000.

Antall aksjer

Antall aksjer er 43 004 000.

Pålydende

Pålydende er NOK 2,00.

VPS-registrering

Selskapets aksjer er utstedt i henhold til allmennaksjeloven. Alle aksjer er utstedt i elektronisk form i Verdipapirsentralen ASA (ISIN NO 001 0096845).

Aksjenes rettigheter

Oslo Børs VPS Holding ASA har én aksjeklasse, og alle aksjer gir like rettigheter i enhver henseende, herunder utbytterettigheter. Hver aksje gir én stemme på generalforsamlingene, og ingen aksjonærer har avvikende stemmerettigheter. Aksjene er fritt omsettelige.

Kontakt oss

Geir Heggem

Geir Heggem

Økonomidirektør konsern og IR
+47 22 34 17 22
+47 95 23 88 11