Aksjeutbytte

 

Beløp
pr. aksje

Forslag til
general-
forsamlingen

Vedtak i
general-
forsamlingen / styret

Siste dag
med handel
inkl. rett
til utbytte

Utbetaling

Interimsutbytte for 2018

NOK 4,00

 

05.12.2018

07.12.2018

17.12.2018

Ekstraordinært utbytte

NOK 10,00

 

23.05.2018

24.05.2018

04.06.2018

Ordinært utbytte for 2017

NOK 4,20

21.03.2018

15.05.2018

15.05.2018

30.05.2018

Interimsutbytte for 2017

NOK 4,00

 

06.12.2017

08.12.2017

18.12.2017

Ordinært utbytte for 2016

NOK 3,85

22.03.2017

09.05.2017

09.05.2017

23.05.2017

Interimsutbytte for 2016

NOK 2,60

 

06.12.2016

08.12.2016

18.12.2016

Ordinært utbytte for 2015

NOK 4,15

11.02.2016

12.05.2016

12.05.2016

26.05.2016

Interimsutbytte for 2015

NOK 2,60

 

09.12.2015

09.12.2015

18.12.2015

Ordinært utbytte for 2014

NOK 8,20

23.03.2015

18.05.2015

18.05.2015

29.05.2015

Ekstraordinært utbytte

NOK 1,83

 

13.08.2014

14.08.2014

25.08.2014

Tilbakebetaling av skattemessig innbetalt kapital

NOK 2,67

 

13.08.2014

14.08.2014

25.08.2014

Ordinært utbytte for 2013

NOK 7,00

26.03.2014

26.05.2014

26.05.2014

06.06.2014

Ordinært utbytte for 2012

NOK 7,00

20.03.2013

27.05.2013

27.05.2013

06.06.2013

Ordinært utbytte for 2011

NOK 6,00

24.04.2012

21.05.2012

21.05.2012

05.06.2012

Ordinært utbytte for 2010

NOK 8,00

23.03.2011

23.05.2011

23.05.2011

07.06.2011

Ordinært utbytte for 2009

NOK 8,00

25.03.2010

25.05.2010

25.05.2010

07.06.2010

Ordinært utbytte for 2008

NOK 5,00

25.03.2009

26.05.2009

26.05.2009

08.06.2009

Ordinært utbytte for 2007

NOK 7,00

23.04.2008

26.05.2008

26.05.2008

05.06.2008