RISK-beløp og ligningsverdi

 

RISK-beløp

Ligningskurs

01.01.2019

 

20,06

01.01.2018

 

19,46

01.01.2017

 

19,03

01.01.2016

 

19,21

01.01.2015

 

22,34

01.01.2014

 

22,80

01.01.2013

 

24,20

01.01.2012

 

24,52

01.01.2011

 

24,16

01.01.2010

 

23,36

01.01.2009

 

25,68

01.01.2008

 

21,82

01.01.2007

 

9,54

01.01.2006

-26,00

35,75

01.01.2005

-20,00

25,65

01.01.2004

-4,01

28,55

01.01.2003

-1,99

30,96

01.01.2002

-4,00

31,64

Det gjøres oppmerksom på at kapitalnedsettelser på NOK 14, pr. aksje med effekt for aksjonærer pr. 28. august 2002 og kapitalnedsettelse på NOK 12,- pr. aksje med effekt for aksjonærer pr. 17. desember 2003 IKKE inngår i RISK-beløpene og således må tas hensyn til på annen måte ved gevinst-/tapsberegning.

Kontakt oss

Geir Heggem

Geir Heggem

Økonomidirektør konsern og IR
+47 22 34 17 22
+47 95 23 88 11