Finansiell rapportering

Årsrapport 2018

 

 

 

Prospekt

Prospekt for obligasjonslån 2018/2023 ISIN NO0010822455.

Kvartalsvis finansiell informasjon

Oversikt over konsernets resultater, kvartalsvis og akkumulert, fra 1. kvartal 2008 og frem til sist avlagte resultatrapport.