Årsrapport 2012

Viktigheten av en sterk, lokal finansnæring

- Internasjonalt har norske bedrifter og næringer spisskompetanse innen næringene energi/offshore, skipsfart og sjømat. Det er viktig at Norge har en robust finansnæring med lokal forankring for å støtte opp under våre sterke internasjonale sektorer.

Konsernsjef Bente A. Landsnes

Les hele konsernsjefens kommentar

Årsoppgjøret 2012

  • Driftsinntekter: MNOK 830
  • Driftskostnader: MNOK 583
  • Årsresultat: MNOK 194
  • Resultat per aksje: NOK 4,51

 

 

 

 

 

 

 

Operasjonelle nøkkeltall

  • Antall nynoteringer: 4
  • Overføringer fra Oslo Axess: 4
  • Aksjetransaksjoner per dag: 85 537
  • Snittomsetning per dag: NOK mrd 4,0
  • Oppgjørsgrad VPS: 96,1 %
  • Oppgjorte transaksjoner: 10,1 mill

Se alle nøkkeltall

Oslo Børs VPS-aksjen

Mer om Oslo Børs VPS-aksjen

Virksomhetsbeskrivelse

Strategi

Strategien til Oslo Børs VPS er utarbeidet med tanke på å møte den voksende konkurransen i kjernevirksomheten.

Les strategien til konsernet

Eierstyring og selskapsledelse

Eierstyring og selskapsledelse er viktig for Oslo Børs VPS som en sentral aktør i det norske verdipapirmarkedet.

Eierstyring og selskapsledelse