Pressemeldinger

 

17.01.2019

Foreløpig regnskap for 4. kvartal 2018

Med bakgrunn i fremlagt tilbud fra Euronext om kjøp av samtlige utestående aksjer i Oslo Børs VPS Holding, offentligjøres foreløpig regnskap for 4. kvartal 2018. Tallene er ikke revidert.

11.01.2019

Styret avgir sin anbefaling senest innen utgangen av februar

Det vises til pressemeldinger av 24. og 28. desember 2018, samt 4. januar 2019 vedr. planlagt bud fra Euronext N.V. på utestående aksjer i Oslo Børs VPS Holding ASA («Oslo Børs VPS»). 

04.01.2019

Inviterer til budprosess

Det vises til pressemeldinger av 24. og 28. desember 2018 vedr. planlagt bud fra Euronext N.V. på utestående aksjer i Oslo Børs VPS Holding ASA.

28.12.2018

Vedrørende planlagt bud på Oslo Børs VPS Holding ASA fra Euronext N.V.

Det vises til melding av 24. desember 2018, der styret i Oslo Børs VPS Holding ASA (OBVPS) opplyste om at det var blitt orientert om at Euronext N.V. planlegger å legge inn et bud på selskapet i januar 2019.

24.12.2018

Varsel om bud på Oslo Børs VPS Holding ASA

Styret i Oslo Børs VPS har blitt orientert om at Euronext N.V. planlegger å legge inn et bud på selskapet i januar 2019. Det vises i den forbindelse til melding fra Euronext her.

06.12.2018

Håvard S. Abrahamsen ny børsdirektør for Oslo Børs og konsernsjef for Oslo Børs VPS Holding

Håvard S. Abrahamsen (52) er ansatt som ny børsdirektør for Oslo Børs og konsernsjef for Oslo Børs VPS Holding. Han tiltrer stillingen senest 1. juli 2019. 

01.11.2018

Oslo Børs VPS Holding ASA – 3. kvartal 2018

Oslo Børs VPS Holding oppnådde i 3. kvartal 2018 et overskudd på MNOK 84 (MNOK 80).

08.10.2018

Starter søket etter neste børsdirektør

Styrene i Oslo Børs ASA og Oslo Børs VPS Holding ASA har startet en prosess for å finne ny børsdirektør for Oslo Børs ASA og konsernsjef for Oslo Børs VPS Holding ASA.

16.08.2018

Oslo Børs VPS Holding – 2. kvartal 2018

Oslo Børs VPS Holding oppnådde i 2. kvartal 2018 et overskudd på MNOK 94 (MNOK 114).

15.05.2018

Generalforsamling i Oslo Børs VPS Holding ASA 2018

Generalforsamlingen i Oslo Børs VPS Holding ASA godkjente tirsdag 15. mai årsregnskap og årsberetning for 2017. Det ble besluttet et utbytte på NOK 4,20 pr. aksje.

26.04.2018

Oslo Børs VPS Holding – 1. kvartal 2018

Oslo Børs VPS Holding oppnådde i 1. kvartal 2018 et overskudd på MNOK 92 (MNOK 87).

15.02.2018

Oslo Børs VPS Holding – 4. kvartal 2017

Oslo Børs VPS Holding oppnådde i 4. kvartal 2017 et overskudd på MNOK 76 (MNOK 74). For året sett under ett er overskuddet på MNOK 357 (269). Styret har til hensikt å foreslå overfor generalforsamlingen at det deles ut et utbytte for regnskapsåret 2017 på NOK 4,20 pr. aksje.

25.10.2017

Oslo Børs VPS Holding 3. kvartal 2017

Oslo Børs VPS Holding oppnådde i 3. kvartal 2017 et overskudd på MNOK 80 (MNOK 66). Hittil i år er overskuddet på MNOK 281 (196).

10.08.2017

Oslo Børs VPS Holding – 2. kvartal 2017

Oslo Børs VPS Holding oppnådde i 2. kvartal 2017 et overskudd på MNOK 114 (MNOK 82). Hittil i år er overskuddet på MNOK 201 (130).

09.05.2017

Generalforsamling i Oslo Børs VPS Holding ASA 2017

Generalforsamlingen i Oslo Børs VPS Holding ASA godkjente tirsdag 9. mai årsregnskap og årsberetning for 2016. Det ble besluttet et utbytte på NOK 3,85 pr. aksje.

09.05.2017

Audun Bø ny administrerende direktør for VPS

Audun Bø (54) er ansatt som ny administrerende direktør for VPS. Han tiltrer stillingen senest 1. desember 2017.

27.04.2017

Oslo Børs VPS Holding – 1. kvartal 2017

Oslo Børs VPS Holding oppnådde i 1. kvartal 2017 et overskudd på MNOK 87 (MNOK 48).

06.04.2017

VPS samler fonds- og kapitalforvaltningstjenestene i et datterselskap

VPS slår sammen forretningsområde Fond med datterselskapet Evolution. Hensikten er å etablere en samlet enhet som skal skape vekst gjennom å levere etterspurte tjenester til fonds- og kapitalforvaltningsselskaper raskere og mer effektivt enn selskapene kan hver for seg.

16.02.2017

Oslo Børs VPS Holding – 4. kvartal 2016

Oslo Børs VPS Holding oppnådde i 4. kvartal 2016 et overskudd på MNOK 74 (MNOK 73). Styret har til hensikt å foreslå overfor generalforsamlingen at det deles ut et utbytte på NOK 3,85 pr. aksje.

27.10.2016

Oslo Børs VPS Holding ASA – 3. kvartal 2016

Oslo Børs VPS Holding oppnådde i 3. kvartal 2016 et overskudd på MNOK 66 (MNOK 73).

17.10.2016

Ekstraordinær generalforsamling i Oslo Børs VPS Holding ASA

En ekstraordinær generalforsamling i Oslo Børs VPS Holding ASA har i dag valgt Roy Myklebust som nytt styremedlem i selskapet.

24.08.2016

Harald Espedal trekker seg fra styreverv

Det vises til melding fra Oslo Børs av 24. august, hvor det fremkommer at styret i Oslo Børs har besluttet å ilegge Sandnes Sparebank overtredelsesgebyr for brudd på informasjonsplikten. Harald Espedal er styreleder i Sandnes Sparebank. Espedal er også nestleder i styrene i Oslo Børs ASA og Oslo Børs VPS Holding ASA. Som følge av børsstyrets beslutning har Espedal på eget initiativ valgt å trekke seg fra de to sistnevnte vervene i dag.

11.08.2016

Oslo Børs VPS Holding 2. kvartal 2016

Oslo Børs VPS Holding oppnådde i 2. kvartal 2016 et overskudd på MNOK 82 (MNOK 82).

12.05.2016

Generalforsamling i Oslo Børs VPS Holding ASA 2016

Generalforsamlingen i Oslo Børs VPS Holding ASA godkjente torsdag 12. mai årsregnskap og årsberetning for 2015. Det ble besluttet et utbytte på NOK 4,15 pr. aksje.

28.04.2016

Oslo Børs VPS Holding ASA - 1. kvartal 2016

Oslo Børs VPS Holding oppnådde i 1. kvartal 2016 et overskudd på MNOK 48 (MNOK 70).

15.04.2016

VPS terminerer avtale med Percival CSD Partners AS (Estonia)

I 4. kvartal 2014 startet VPS opp et prosjekt for å modernisere selskapets IT- og tjenesteplattform (heretter kalt prosjektet). Styret i VPS har i dag besluttet å terminere avtalen med Percival CSD Partners om leveranse av CSD kjernesystem.

11.02.2016

Oslo Børs VPS Holding ASA – 4. kvartal 2015

Oslo Børs VPS Holding oppnådde i 4. kvartal 2015 et overskudd på MNOK 73 (MNOK 63). Styret har til hensikt å foreslå overfor generalforsamlingen at det deles ut et utbytte for regnskapsåret 2015 på NOK 4,15 pr. aksje.

29.10.2015

Oslo Børs VPS Holding ASA – 3. kvartal 2015

Oslo Børs VPS Holding oppnådde i 3. kvartal 2015 et overskudd på MNOK 73 (MNOK 59).

12.08.2015

Oslo Børs VPS Holding ASA – 2. kvartal 2015

Oslo Børs VPS Holding oppnådde i 2. kvartal 2015 et overskudd på MNOK 82 (MNOK 67).

18.05.2015

Generalforsamling i Oslo Børs VPS Holding ASA 2015

Generalforsamlingen i Oslo Børs VPS Holding ASA godkjente mandag 18. mai årsregnskap og årsberetning for 2014. Det ble besluttet et utbytte på NOK 8,20 pr. aksje.

30.04.2015

Oslo Børs VPS Holding ASA – 1. kvartal 2015

Oslo Børs VPS Holding oppnådde i 1. kvartal 2015 et overskudd på MNOK 70 (MNOK 66).

12.02.2015

Oslo Børs VPS Holding ASA – 4. kvartal 2014

Oslo Børs VPS Holding oppnådde i 4. kvartal 2014 et overskudd på MNOK 63 (MNOK 57). For året under ett var overskuddet MNOK 304 (MNOK 214) i 2014. Styret foreslår overfor generalforsamlingen at det deles ut et utbytte på regnskapsåret 2014 på NOK 8,20 pr. aksje.

07.11.2014

VPS inngår avtale med Percival om nytt kjernesystem

Verdipapirsentralen ASA (VPS) har inngått avtale med programvareselskapet Percival CSD Partners AS (Percival) om utskifting av kjernesystemer for register- og oppgjørsvirksomheten. Percival er et selskap som har spesialisert seg på å levere programvare til verdipapirsentraler.

23.10.2014

Oslo Børs VPS Holding ASA – 3. kvartal 2014

Oslo Børs VPS Holding oppnådde i 3. kvartal 2014 et overskudd på MNOK 59 (MNOK 61).

15.08.2014

Ex utbytte på NOK 4,50 i dag

Styret i Oslo Børs VPS Holding ASA har, med bakgrunn i fullmakt fra generalforsamlingen av 26. mai 2014, vedtatt at et utbytte på NOK 4,50. Utbyttet deles ut til de som var aksjeeiere i Oslo Børs VPS Holding ASA den 14. august 2014. Se også melding fra 14. august. Aksjene i Oslo Børs VPS Holding ASA handles ex. rett til utbytte på NOK 4,50 fra og med i dag, 15. august 2014.

14.08.2014

Ekstraordinært utbytte på NOK 4,50

Styret i Oslo Børs VPS Holding ASA har, med bakgrunn i fullmakt fra generalforsamlingen av 26. mai 2014, vedtatt et utbytte på NOK 4,50. Utbyttet deles ut til de som er aksjeeiere i Oslo Børs VPS Holding ASA den 14. august 2014, hvorav NOK 2,67 per aksje utgjør tilbakebetaling av skattemessig innbetalt kapital.

14.08.2014

Oslo Børs VPS Holding ASA – 2. kvartal 2014

Oslo Børs VPS Holding oppnådde i 2. kvartal 2014 et overskudd på MNOK 116 (MNOK 61).

26.05.2014

Generalforsamling i Oslo Børs VPS Holding ASA 2014

Generalforsamlingen i Oslo Børs VPS Holding ASA godkjente mandag 26. mai årsregnskap og årsberetning for 2013. Det ble besluttet et utbytte på NOK 7 pr. aksje.

02.05.2014

Salg av Oslo Clearing gjennomført

Det vises til melding av 17. desember 2012, hvor det ble offentliggjort at Oslo Børs VPS Holding hadde avtalt å selge 100% av aksjene i Oslo Clearing til SIX Group. Oslo Børs VPS Holding har i dag gjennomført salget av 100% av aksjene i Oslo Clearing til SIX Group.

30.04.2014

Oslo Børs VPS Holding ASA – 1. kvartal 2014

Oslo Børs VPS Holding oppnådde i 1. kvartal 2014 et overskudd på MNOK 66,5 (MNOK 34,8). Driftsinntektene endte på MNOK 242,9 (294,3) i kvartalet, mens driftsresultatet endte på MNOK 86,0 (MNOK 43,6).

 

Kontakt oss

Per Eikrem

Per Eikrem

Kommunikasjonsdirektør
+47 22 34 17 40
+47 93 06 00 00

Abonnement på pressemeldinger

Ønsker du å motta varsel på e-post når nye pressemeldinger publiseres?
Registrer din e-postadresse og opprett et abonnement.

Ønsker du å slette ditt abonnement kan du sende en e-post til webansvarlig@oslobors.no.