Pressemeldinger

 

10.07.2019

Eierkontrollskifte – tilbakekjøp av obligasjoner

I forbindelse med eierskifte i Oslo Børs VPS Holding har obligasjonseiere i obligasjon NO0010822455 rett til å kreve at utsteder kjøper tilbake noen eller alle obligasjonene som de eier. Obligasjonseiere har utøvd rettigheter for tilbakekjøp av obligasjoner for NOK 137 millioner. Oppgjør vil finne sted 15. juli.

05.07.2019

Euronext har fullført tvangsinnløsningen av Oslo Børs VPS-aksjene

Euronext har nå fullført tvangsinnløsningen av de gjenværende aksjene i Oslo Børs VPS Holding ASA.

31.05.2019

Euronext opphever sitt siste forbehold

Euronext har i dag offentliggjort at de har avsluttet sin begrensede due dilligence og at de opphever det siste forbeholdet i tilbudet om å kjøpe alle utestående aksjer i Oslo Børs VPS Holding ASA.

14.05.2019

Generalforsamling i Oslo Børs VPS Holding ASA 2019

Generalforsamlingen i Oslo Børs VPS Holding ASA godkjente tirsdag 14. mai årsregnskap og årsberetning for 2018.

13.05.2019

Finansdepartementets beslutning vedr. søknader om eierskap i Oslo Børs VPS

Finansdepartementet har i dag offentliggjort sin avgjørelse på søknadene fra hhv. Euronext og Nasdaq om å få eie Oslo Børs VPS Holding ASA. Begge gis tillatelse til å erverve aksjer i samsvar med sine
søknader.

30.04.2019

Oslo Børs VPS Holding - 1. kvartal 2019

Oslo Børs VPS Holding oppnådde i 1. kvartal 2019 et overskudd på MNOK 78 (MNOK 92).

29.04.2019

Håvard S. Abrahamsen har tiltrådt som børsdirektør for Oslo Børs og konsernsjef for Oslo Børs VPS Holding

Håvard S. Abrahamsen har tiltrådt som ny børsdirektør for Oslo Børs og konsernsjef for Oslo Børs VPS Holding.

04.03.2019

Angående Nasdaqs endrede bud på Oslo Børs VPS

Det vises til det anbefalte tilbudet fra Nasdaq AB om å kjøpe alle utestående aksjer i Oslo Børs VPS Holding ASA (NOTC: OSLO / OTCMKTS: OSBHF) («Oslo Børs VPS»), offentliggjort 4. februar 2019 («Nasdaq-tilbudet») og det endrede tilbudet fra Euronext N. V., offentliggjort 11. februar 2019 («Det endrede Euronext-tilbudet»).

04.03.2019

Nasdaq øker budet på Oslo Børs VPS

Nasdaq øker tilbudsprisen til 158 kroner, reduserer minste akseptbetingelse, forlenger akseptperioden og utsetter sluttdatoen og bekrefter sin forpliktelse til sekspunktsprogrammet for utvikling og styrking av Oslo Børs VPS og det norske kapitalmarkedet.

13.02.2019

Oslo Børs VPS Holding ASA – 4. kvartal 2018

Oslo Børs VPS Holding oppnådde i 4. kvartal 2018 et overskudd på MNOK 77 (MNOK 76). Styret vil ikke fremme forslag om ytterligere utbytte for regnskapsåret 2018.

04.02.2019

Nasdaq AB kunngjør lanseringen av sitt offentlige tilbud om å erverve alle aksjene i Oslo Børs VPS

Nasdaq AB, et indirekte heleid datterselskap av Nasdaq Inc. har i dag kunngjort tilbudsdokumentet for det offentlige tilbudet om å erverve alle de utstedte aksjene i Oslo Børs VPS Holding ASA for NOK 152 per aksje, som ble kunngjort i en felles pressemelding av Nasdaq AB og Oslo Børs VPS den 30. januar 2019.

04.02.2019

Styrets anbefaling og Arctic Securities sin fairness opinion

Det vises til tilbud fra Nasdaq AB om å kjøpe alle utestående aksjer i Oslo Børs VPS Holding ASA.

30.01.2019

Nasdaq fremsetter Tilbud om å erverve alle aksjene i Oslo Børs VPS med enstemmig anbefaling fra styret i Oslo Børs VPS

Oslo, Norge og Stockholm, Sverige, 30. januar 2019 – Nasdaq AB, et indirekte datterselskap av Nasdaq Inc. (Nasdaq: NDAQ) (“Nasdaq”), har i dag kunngjort at det vil fremsette et offentlig tilbud om å erverve alle aksjene i Oslo Børs VPS Holding ASA (NOTC: OSLO/OTCMKTS: OSBHF) (“Oslo Børs VPS”) til NOK 152 per aksje (“Tilbudet”). Det formelle Tilbudet vil bli fremsatt i henhold til et tilbudsdokument (“Tilbudsdokumentet”), som ventes å bli offentliggjort omkring 4. februar 2019.

17.01.2019

Foreløpig regnskap for 4. kvartal 2018

Med bakgrunn i fremlagt tilbud fra Euronext om kjøp av samtlige utestående aksjer i Oslo Børs VPS Holding, offentligjøres foreløpig regnskap for 4. kvartal 2018. Tallene er ikke revidert.

11.01.2019

Styret avgir sin anbefaling senest innen utgangen av februar

Det vises til pressemeldinger av 24. og 28. desember 2018, samt 4. januar 2019 vedr. planlagt bud fra Euronext N.V. på utestående aksjer i Oslo Børs VPS Holding ASA («Oslo Børs VPS»). 

04.01.2019

Inviterer til budprosess

Det vises til pressemeldinger av 24. og 28. desember 2018 vedr. planlagt bud fra Euronext N.V. på utestående aksjer i Oslo Børs VPS Holding ASA.

28.12.2018

Vedrørende planlagt bud på Oslo Børs VPS Holding ASA fra Euronext N.V.

Det vises til melding av 24. desember 2018, der styret i Oslo Børs VPS Holding ASA (OBVPS) opplyste om at det var blitt orientert om at Euronext N.V. planlegger å legge inn et bud på selskapet i januar 2019.

24.12.2018

Varsel om bud på Oslo Børs VPS Holding ASA

Styret i Oslo Børs VPS har blitt orientert om at Euronext N.V. planlegger å legge inn et bud på selskapet i januar 2019. Det vises i den forbindelse til melding fra Euronext her.

06.12.2018

Håvard S. Abrahamsen ny børsdirektør for Oslo Børs og konsernsjef for Oslo Børs VPS Holding

Håvard S. Abrahamsen (52) er ansatt som ny børsdirektør for Oslo Børs og konsernsjef for Oslo Børs VPS Holding. Han tiltrer stillingen senest 1. juli 2019. 

01.11.2018

Oslo Børs VPS Holding ASA – 3. kvartal 2018

Oslo Børs VPS Holding oppnådde i 3. kvartal 2018 et overskudd på MNOK 84 (MNOK 80).

08.10.2018

Starter søket etter neste børsdirektør

Styrene i Oslo Børs ASA og Oslo Børs VPS Holding ASA har startet en prosess for å finne ny børsdirektør for Oslo Børs ASA og konsernsjef for Oslo Børs VPS Holding ASA.

16.08.2018

Oslo Børs VPS Holding – 2. kvartal 2018

Oslo Børs VPS Holding oppnådde i 2. kvartal 2018 et overskudd på MNOK 94 (MNOK 114).

15.05.2018

Generalforsamling i Oslo Børs VPS Holding ASA 2018

Generalforsamlingen i Oslo Børs VPS Holding ASA godkjente tirsdag 15. mai årsregnskap og årsberetning for 2017. Det ble besluttet et utbytte på NOK 4,20 pr. aksje.

26.04.2018

Oslo Børs VPS Holding – 1. kvartal 2018

Oslo Børs VPS Holding oppnådde i 1. kvartal 2018 et overskudd på MNOK 92 (MNOK 87).

15.02.2018

Oslo Børs VPS Holding – 4. kvartal 2017

Oslo Børs VPS Holding oppnådde i 4. kvartal 2017 et overskudd på MNOK 76 (MNOK 74). For året sett under ett er overskuddet på MNOK 357 (269). Styret har til hensikt å foreslå overfor generalforsamlingen at det deles ut et utbytte for regnskapsåret 2017 på NOK 4,20 pr. aksje.

25.10.2017

Oslo Børs VPS Holding 3. kvartal 2017

Oslo Børs VPS Holding oppnådde i 3. kvartal 2017 et overskudd på MNOK 80 (MNOK 66). Hittil i år er overskuddet på MNOK 281 (196).

10.08.2017

Oslo Børs VPS Holding – 2. kvartal 2017

Oslo Børs VPS Holding oppnådde i 2. kvartal 2017 et overskudd på MNOK 114 (MNOK 82). Hittil i år er overskuddet på MNOK 201 (130).

09.05.2017

Generalforsamling i Oslo Børs VPS Holding ASA 2017

Generalforsamlingen i Oslo Børs VPS Holding ASA godkjente tirsdag 9. mai årsregnskap og årsberetning for 2016. Det ble besluttet et utbytte på NOK 3,85 pr. aksje.

09.05.2017

Audun Bø ny administrerende direktør for VPS

Audun Bø (54) er ansatt som ny administrerende direktør for VPS. Han tiltrer stillingen senest 1. desember 2017.

27.04.2017

Oslo Børs VPS Holding – 1. kvartal 2017

Oslo Børs VPS Holding oppnådde i 1. kvartal 2017 et overskudd på MNOK 87 (MNOK 48).

06.04.2017

VPS samler fonds- og kapitalforvaltningstjenestene i et datterselskap

VPS slår sammen forretningsområde Fond med datterselskapet Evolution. Hensikten er å etablere en samlet enhet som skal skape vekst gjennom å levere etterspurte tjenester til fonds- og kapitalforvaltningsselskaper raskere og mer effektivt enn selskapene kan hver for seg.

16.02.2017

Oslo Børs VPS Holding – 4. kvartal 2016

Oslo Børs VPS Holding oppnådde i 4. kvartal 2016 et overskudd på MNOK 74 (MNOK 73). Styret har til hensikt å foreslå overfor generalforsamlingen at det deles ut et utbytte på NOK 3,85 pr. aksje.

27.10.2016

Oslo Børs VPS Holding ASA – 3. kvartal 2016

Oslo Børs VPS Holding oppnådde i 3. kvartal 2016 et overskudd på MNOK 66 (MNOK 73).

17.10.2016

Ekstraordinær generalforsamling i Oslo Børs VPS Holding ASA

En ekstraordinær generalforsamling i Oslo Børs VPS Holding ASA har i dag valgt Roy Myklebust som nytt styremedlem i selskapet.

24.08.2016

Harald Espedal trekker seg fra styreverv

Det vises til melding fra Oslo Børs av 24. august, hvor det fremkommer at styret i Oslo Børs har besluttet å ilegge Sandnes Sparebank overtredelsesgebyr for brudd på informasjonsplikten. Harald Espedal er styreleder i Sandnes Sparebank. Espedal er også nestleder i styrene i Oslo Børs ASA og Oslo Børs VPS Holding ASA. Som følge av børsstyrets beslutning har Espedal på eget initiativ valgt å trekke seg fra de to sistnevnte vervene i dag.

11.08.2016

Oslo Børs VPS Holding 2. kvartal 2016

Oslo Børs VPS Holding oppnådde i 2. kvartal 2016 et overskudd på MNOK 82 (MNOK 82).

12.05.2016

Generalforsamling i Oslo Børs VPS Holding ASA 2016

Generalforsamlingen i Oslo Børs VPS Holding ASA godkjente torsdag 12. mai årsregnskap og årsberetning for 2015. Det ble besluttet et utbytte på NOK 4,15 pr. aksje.

28.04.2016

Oslo Børs VPS Holding ASA - 1. kvartal 2016

Oslo Børs VPS Holding oppnådde i 1. kvartal 2016 et overskudd på MNOK 48 (MNOK 70).

15.04.2016

VPS terminerer avtale med Percival CSD Partners AS (Estonia)

I 4. kvartal 2014 startet VPS opp et prosjekt for å modernisere selskapets IT- og tjenesteplattform (heretter kalt prosjektet). Styret i VPS har i dag besluttet å terminere avtalen med Percival CSD Partners om leveranse av CSD kjernesystem.

11.02.2016

Oslo Børs VPS Holding ASA – 4. kvartal 2015

Oslo Børs VPS Holding oppnådde i 4. kvartal 2015 et overskudd på MNOK 73 (MNOK 63). Styret har til hensikt å foreslå overfor generalforsamlingen at det deles ut et utbytte for regnskapsåret 2015 på NOK 4,15 pr. aksje.

 

Kontakt oss

Per Eikrem

Per Eikrem

Kommunikasjonsdirektør
+47 22 34 17 40
+47 93 06 00 00

Abonnement på pressemeldinger

Ønsker du å motta varsel på e-post når nye pressemeldinger publiseres?
Registrer din e-postadresse og opprett et abonnement.