Oslo Børs VPS Holding ASA - 1. kvartal 2012

Oslo Børs VPS Holding oppnådde i 1. kvartal 2012 et overskudd på MNOK 49,5 (MNOK 59,6). Driftsinntektene endte på MNOK 221,8 (243,0) i kvartalet, mens driftsresultatet endte på MNOK 63,2 (MNOK 76,8).

For mer detaljert gjennomgang av regnskapstallene og de ulike enhetene i konsernet, se den fullstendige kvartalsrapporten (vedlagt).

Aksje- og derivatmarkedet har i 1. kvartal 2012 vært preget av et noe lavere aktivitetsnivå enn i tidligere perioder og i tilsvarende periode i 2011. Oslo Børs VPS opplever fortsatt en tilspisset konkurransesituasjon og press på markedsandel knyttet til handel i egenkapitalinstrumenter. Rentemarkedet viser fortsatt en positiv utvikling.

Inntektene i 1. kvartal 2012 er MNOK 21 lavere enn inntektene i samme periode i 2011. Det er spesielt inntekter fra handel i og clearing av aksjer og derivater som er redusert (MNOK 15). Inntekter fra salg av markedsdata er redusert med MNOK 5. Inntektene i 1. kvartal 2011 inkluderte engangsinntekter på MNOK 3.

Kostnader før aktivering av interne ressurser, avskrivninger og amortiseringer av merverdier i kvartalet er MNOK 6 lavere enn i 1. kvartal 2011. Korrigert for omstillingskostnader i 1. kvartal 2011 (MNOK 5) og kostnader i forbindelse med Millennium Exchange i 1. kvartal 2012 (MNOK 3), er kostnadene MNOK 4 lavere enn i samme periode i 2011. Konsernet har kontinuerlig fokus på driftskostnader.

Amortisering av merverdier er redusert med MNOK 4 sammenlignet med samme periode i 2011. Dette som følge av at merverdier på enkeltsystemer ble fullt amortisert ved utgangen av 2011.

Netto finansielle poster for 1. kvartal 2012 er på nivå med samme periode i 2011.

Oslo Børs VPS Holding ASA har inngått en avtale om likviditetsgaranti med Fondsfinans ASA. Formålet med avtalen er å øke likviditeten i selskapets aksjer. Avtalen er gjeldende fra 1. april 2012.

Konsernets inntekter varierer i takt med aktivitetsnivået. Oslo Børs VPS har til hensikt å ha et produkttilbud og en prisstruktur som er konkurransedyktig og som fremmer aktiv bruk av konsernets tjenester. Det forventes fortsatt sterk konkurranse innen børsvirksomheten, men også en tiltagende konkurranse innen post-trade virksomhetene i konsernet. Oslo Børs VPS vil også fremover vurdere endringer i enkelte av sine avgifter / priser og effektivisering av sine tjenester som vil komme kundene til gode.

I 2012 forventes betalbare kostnader å øke noe i forbindelse med planlagte prosjekter knyttet til nytt handelssystem på Oslo Børs og videreføring av utvikling av nytt fondssystem samt fornyelse av IT plattform i VPS.

 

 

For ytterligere informasjon:

Økonomidirektør Geir Heggem, tlf. 22 34 17 22 / 952 38 811
Kommunikasjonsdirektør Per Eikrem, tlf. 22 34 17 40 / 930 60 000

Kontakt oss

Per Eikrem

Per Eikrem

Kommunikasjonsdirektør
+47 22 34 17 40
+47 93 06 00 00

Abonnement på pressemeldinger

Ønsker du å motta varsel på e-post når nye pressemeldinger publiseres?
Registrer din e-postadresse og opprett et abonnement.