Valgkomiteen i Oslo Børs VPS Holding ASA

Valgkomiteen skal forberede valget av styremedlemmer og andre tillitsvalgte i selskapet som skal velges av generalforsamlingen.

Valgkomiteen ble valgt på ordinær generalforsamling 15. mai 2018 og består av følgende medlemmer frem til ordinær generalforsamling i 2019:

  • Bjørn Erik Næss (leder), DNB. E-post: bjorn.erik.naess@dnb.no
  • Svein Høgset, Incentive
  • Ida Louise Skaurum Mo, KLP

Innspill og forslag fra aksjonærer til valgkomiteen i forbindelse med komiteens forslag til kandidater til styre og valgkomité til den ordinære generalforsamlingen bør være komiteen i hende innen 1. februar det enkelte år.

Kontakt oss

Geir Heggem

Geir Heggem

Økonomidirektør konsern og IR
+47 22 34 17 22
+47 95 23 88 11